Euroopan unioni on aikeissa rajoittaa kemikaalien käyttöä tatuointienImage result for EU aikoo rajoittaa kemikaalien käyttöä tatuointimusteissa tekemisessä käytetyissä musteissa. Huolenaiheena on erityisesti ollut tatuointivärien vaarallisuus, sillä joidenkin musteissa käytettyjen kemikaalien pelätään aiheuttavan syöpää, muuttavan DNA:ta tai vaikeuttavan lasten saantia. Lakiehdotus 4000 kemikaalin käytön rajoittamisesta tulee jäsenmaiden äänestettäväksi ensi vuoden puolessa välissä, mikäli ehdotus saadaan Euroopan komission käsiteltäväksi tämän vuoden lopulla.

Tatuointivärien turvallisuuden tutkimiselle ei ole Euroopassa yhtenäistä metodia. Suurimpana huolenaiheena on ihmisten terveys ja hyvinvointi, sillä joidenkin tatuointivärien pelätään olevan allergisoivia, aiheuttavan syöpää tai vaurioittavan DNA:ta.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan tatuointien tekoon käytettävien kemikaalien valvontaa ei myöskään Suomessa toteuteta. Joidenkin tutkimusten mukaan tatuointimusteet saattavatkin sisältää mitä tahansa aina raskasmetalleista karsinogeeneihin. Tutkituista tatuointiväreistä jopa 20 prosenttia arvioitiin syöpävaarallisiksi. Tästä huolimatta tatuointien ja syövän kehittymisen välillä ei toistaiseksi ole havaittu selkeää yhteyttä.

Euroopan unioni on kehottanut jäsenmaitaan valvomaan tatuointialaa jo aiemmin. Jo vuonna 2013 se kehotti maiden hallituksia määrittämään tiukat rajat tatuointiväreissä käytetyille kemikaaleille, mutta vain seitsemän jäsenmaata otti vinkistä vaarin sisällyttäen aiheen maansa perustuslakiin.

Tatuointi tehdään pistelemällä muste ihon toiseen kerrokseen joka tunnetaan nimellä verinahka. Sinne muste jää pysyvästi, ellei sitä myöhemmin poisteta kemiallisin keinoin. Näin ollen tatuoinnin hankkinut henkilö altistuu musteen sisältämille kemikaaleille sekä niiden hajoamistuotteille pitkäaikaisesti.

Suomessa tatuointien ottamiselle ei ole asetettu selkeää ikärajaa. Monissa tatuointistudioissa vaaditaan 18 vuoden ikä, mutta usein tatuoinnin voi ottaa nuorempanakin vanhempien luvalla. Tatuointeja otetaan kuitenkin muita länsimaita huomattavasti vähemmän. Arviolta vain 15 prosentilla Suomessa asuvista 20-30-vuotiaista oli tatuointi vuonna 2013. Tämä oli erittäin vähän, sillä länsimaissa vastaava luku on keskimäärin 25 prosenttia, joissakin USA:n kaupungeissa jopa 40 prosenttia. Suomessa ollaan muutenkin siveellisempiä tatuointien kanssa, sillä tatuointi otetaan useimmiten piiloon vaatteiden alle. Akateemisista nuorista aikuisista vain 4 prosentilla on tatuointi. Pienet lukemat johtuvat todennäköisesti siitä, että Suomessa oli negatiiviset asenteet tatuointeja kohtaan poikkeuksellisen pitkään länsimaiden asteikolla.

Pienistä prosenteista huolimatta tatuointien suosio on Suomessa ollut pienessä nousussa.