Tatuoinneista pitäviä saattaa kiinnostaa tieto siitä, että Brysselissä puuhaillaan parhImage result for Tatuointi harkinnassaaillaan uuden lain parissa. Sen tarkoituksena on rajoittaa tatuointimusteessa käytettyjä tiettyjä kemikaaleja, joiden epäillään aiheuttavan syöpää tai olevan muutoin ihmisille haitallisia esimerkiksi lisääntymisen kannalta. Mistään pienistä kemikaalimääristä ei ole kyse, sillä tällä hetkellä Euroopassa käytetään noin neljäätuhatta eri kemikaalia tatuointien tekemiseen. Näiden kemikaalien määrää aiotaan rajoittaa radikaalisti, jotta käyttöön jäisivät vain todistetusti turvalliset vaihtoehdot.

Euroopassa tatuoinnit ovat valtavan suosittuja. Joidenkin arvioiden mukaan jopa joka neljännellä aikuisella on kehossaan jonkinlainen tatuointi. Niiden suosio on myös kasvanut sitä mukaan, kun niistä on tullut yhä enemmän sosiaalisesti hyväksyttyjä. Kasvaneen suosion myötä tatuointien terveyshaittoja on kuitenkin myös ruvettu tutkimaan yhä enemmän. Pysyvä tatuointi edellyttää musteen pistämistä ihon läpi aina toisen kerroksen alle, jossa se pysyy ihmisen elämän loppuun, mikäli tatuoinnin ottanut henkilö ei missään vaiheessa poista sitä lasertoimenpiteen keinoin. Lienee sanomattakin selvää, että tällöin tatuoinnin ottaja altistuu välttämättä musteen sisältämille kemikaaleille pitkällä aikavälillä. Harva tietää, että monet tatuointiliikkeet tilaavat tatuoinneissa käytettävät musteet Yhdysvalloista, mutta alalla ei etenkään tietyissä maissa ole välttämättä kovinkaan tarkkaa seulaa sen suhteen, mistä muste on alunperin hankittu.

Tällä hetkellä Euroopan sisällä voimassa ei ole minkäänlaisia yleisiä ohjeistuksia sen suhteen, mitä aineita tatuoinneissa käytetään. Luonnollisesti musteiden täytyy kuitenkin olla täysin steriilejä ja sellaisia, jotka eivät saa kehossa aikaan vastareaktioita. Valitettavasti etenkin epävirallisemmissa tatuointiliikkeissä saattaa kuitenkin yhä olla käytössä mahdollisesti ihmisen terveyden vaarantavia metalliyhdisteitä tai mikro-organismeja.

Jos pohtii, uskaltaako tatuoinnin ottaa, on vastaus kyllä, kunhan pitää maalaisjärjen mukana. Vaikka mitään ei ole virallisesti vahvistettu tai todettu faktaksi, ovat jotkut näistä kemikaaleista herättäneet huolta. Niitä ollaan tutkittu muun muassa mahdollisina tekijöinä syövän aiheuttamiselle. Syövän lisäksi myös erilaiset allergiareaktiot sekä mahdolliset DNA-muutokset ja esimerkiksi vaikutus ihmisen lisääntymiskykyyn ovat huolenaiheita, joita tatuointien ottamiseen saattaa liittyä.

Tatuoinnin ottaminen on erinomainen keino koristella omaa kehoaan ja tuoda siihen persoonallisuutta. Tietynlainen varovaisuus on kuitenkin aina paikallaan ja tatuointia suunnittelevan kannattaa selvittää, mitä ainesosia tatuoitaessa käytetään. Useimmiten tatuointistudio pystyy varsin perusteellisesti kertomaan, mitä kemikaaleja ne käyttävät. Viimeistään lakien tiukentuessa ja yhtenäistyessä tästä tulee entistäkin selkeämpää.